Thêm mới video

Sau khi vào được màn hình quản lý video như mục hướng dẫn chung, để thêm mới 1 video, clip, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:


 
Bước 1: Trên màn hình quản lý video, nhấn nút "Thêm mới" để mở màn hình thêm mới video


Tại đây bạn nhập các thông tin:
- Tiêu đề
- Nguồn video: Sưu tầm, tự làm,...
- Chọn danh mục hiển thị video
- Ảnh đại diện: Nhấn "Tải ảnh" để tải ảnh đại diện lên cho video
- Kiểu video: Có 2 kiểu video là tự up lên hoặc lấy từ youtube
           +Tự up lên: Chọn kiểu video là "Tự up lên" và nhấn vào ô có dòng chữ "No file select" để tải từ máy tính lên (Chỉ tải video có dung lượng nhỏ hơn 30MB)

            + Lấy từ YouTube: Chọn kiểu video là "Lấy từ youtube" và dán mã nhúng vào ô bên dưới (Hướng dẫn lấy mã nhúng xem ở phần dưới)

- Chọn kích hoạt, nhập thứ tự và mô tả cho video

Bước 2: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát

HƯỚNG DẪN LẤY MÃ NHÚNG TỪ YOUTUBE:
B1: Truy cập YouTube https://www.youtube.com/ và tìm đến video bạn muốn tải lên


B2: Ở bên dưới video, bạn nhấn "Share" => "Embed" (Với tiếng việt chọn "Chia sẻ" => "Mã nhúng") sau đó lấy đoạn mã nhúng (Là đoạn được bôi xanh ở hình dưới) để dán vào quản trị video.

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.