Thêm mới file

Sau khi vào được màn hình quản lý file như hướng dẫn chung:Để thêm mới file download, bạn cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn "Thêm mới" để mở ra màn hình thêm mới fileBước 2: Nhập các thông tin vào các mục
- Tiêu đề: tên file
- Mô tả: nội dung mô tả về file
- Chọn danh mục
- Ảnh đại diện: nhấn "Tải ảnh" để tải ảnh đại diện
- Link file: Nhấn "Tải file", trong thư mục File (bắt buộc phải tải file vào thư mục này), sau đó tải file lên (chi tiết xem hướng dẫn tại "HDSD trình up ảnh, file, flash")

 


- Nhập chi tiết nội dung mô tả file, chọn Kích hoạt và điền thứ tự

Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành hoặc "Quay lại" để thoát

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.