Thêm mới bài viết

Module này thường dùng cho việc hiển thị những bài mô tả về vấn đề gì đó, ví dụ như giới thiệu doanh nghiệp, bài hướng dẫn mua hàng, hướng dẫn thanh toán, hướng dẫn vận chuyển,...
Ở vùng 1 (Trang chủ quản trị) nhấp “Bài viết” hoặc ở vùng 2 trỏ chuột vào tab nội dung = > "Quản lý bài viết".


Màn hình quản lý bài viết sẽ hiển thị ra như sau:


 
Ở màn hình danh sách bài viết bạn nhấp vào nút “Thêm mới” để tới màn hình thêm mới bài viết.
Ở màn hình này bạn cần phải nhập tiêu đề, chọn danh mục, nhập chi tiết bài viết, để có thể thêm mới. Sau khi nhập xong bạn nhấp nút “Lưu lại” để hoàn thành và quay trở về danh sách bài viết, hoặc nhấp nút “Quay về” đề bỏ qua việc lưu lại và quay về danh sách bài viết.


Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.