Thêm mới ảnh sản phẩm

Ngoài việc thêm ảnh ở phần thêm mới sản phẩm, bạn cũng có thể quản lý ảnh của 1 sản phẩm ở màn hình danh sách sản phẩm:Ở mỗi dòng sản phẩm bạn nhấp vào ảnh trên dòng sản phẩm bạn muốn quản lý, màn hình quản lý ảnh sẽ hiện thị ra như sau:
 

Về cơ bản thao tác sẽ giống hệt như phần đính ảnh ở phần quản lý thư viện ảnh đã được giới thiệu ở phần trước, ở đây bạn có thể thêm mới ảnh cho sản phẩm, xóa ảnh, hoặc cấu hình ảnh nào là anh đại điện cho sản phẩm.

Hướng dẫn bằng Video 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.