Thay đổi thông tin chân trang

Thông tin chân trang là thông tin hiển thị ở dưới cùng của website, cung cấp cho người xem thông tin về công ty, địa chỉ, số điện thoại liên lạc,...
Để thay đổi thông tin hiển thị ở chân trang, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn mục "Cấu hình website"

Bước 2: Trong Tab Thông tin chung, Ở mục "Thông tin chân trang", nhập đầy đủ thông tin bạn muốn hiển thị trên website, chỉnh sửa cỡ chữ, màu sắc,...(Xem lại mục "Công cụ soạn thảo văn bản")


 
Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành chỉnh sửa

Hướng dẫn bằng Video
 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.