Thay đổi nền website

Với chức năng này bạn có thể cấu hình màu nền theo ý mình, hoặc nền website có thể là ảnh mà  bạn thích.
Để thay đổi nền cho website, bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Trong "Cấu hình website", tại Tab "Cấu hình hiển thị", bạn tìm đến dòng "Quản lý màu nền website"Ở đây bạn có 3 lựa chọn:
- Nền mặc định: lúc đầu, nền luôn để ở chế độ mặc định, nếu bạn muốn thay đổi hình nền, chọn các phương án bên dưới
- Màu nền: để thay đổi màu nền cho website, bạn chọn dòng "Màu nền" sau đó chọn màu ở ô bên cạnh "Chọn nền"


- Tự upload hình nền: Để chọn hình nền từ máy tính, bạn chọn dòng "Tự upload hình nền" sau đó cấu hình hình nền và kiểu hiển thị


      + Hình nền: Nhấn "Tải ảnh nền" để tải ảnh từ máy tính
      + Kiểu lặp hình nền: Lựa chọn kiểu "Hình nền cố định" hoặc "Bật repeat (lặp lại hình)"

Bước 2: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.