Bảng Giá Tên Miền

Tên miền quốc tế Phí năm đầu Phí duy trì (năm) Phí transfer (lần)
Tên miền .com 280.000 VNĐ 330.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Tên miền .net 280.000 VNĐ 330.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Tên miền .org 280.000 VNĐ 330.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Tên miền .info 280.000 VNĐ 330.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Tên miền .biz 280.000 VNĐ 330.000 VNĐ 280.000 VNĐ
Tên miền .us 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Tên miền .eu 250.000 VNĐ 280.000 VNĐ Không được phép
Tên miền .asia 360.000 VNĐ 360.000 VNĐ 450.000 VNĐ
 
Tên miền việt nam Phí năm đầu Phí duy trì hàng năm Phí transfer (lần)
Tên miền .vn 650.000 VNĐ 493.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Tên miền .com.vn 550.000 VNĐ 360.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Tên miền .net.vn 550.000 VNĐ 350.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Tên miền .edu.vn 350.000 VNĐ 300.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Tên miền .info.vn 350.000 VNĐ 200.000 VNĐ 180.000 VNĐ
Tên miền .name.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ 180.000 VNĐ


 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.