Sửa, xóa video

1. Sửa video
Trên màn hình quản lý video, nhấn "Sửa"Màn hình sửa video có nội dung tương tự như thêm mới video, bạn chỉnh sửa các thông tin về video, nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát2. Xóa video
- Xóa 1 video: Nhấn nút "Xóa" để xóa từng video
- Xóa nhiều video cùng lúc: Tích vào ô vuông cuối mỗi dòng sau đó nhấn "Xóa nhiều bản ghi" để xóa cùng lúc nhiều video

 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.