Sửa, xóa tin tức

1. Sửa tin tức
Bước 1: Tại màn hình danh sách tin tức, nhấn nút "Sửa" (có nền màu xanh), mở ra màn hình sửa tin tức

 

Bước 2: Sửa các thông tin của tin tức, Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành hoặc "Quay lại" để hủy

2. Xóa tin tức
Để xóa tin tức, bạn có thể thực hiện theo hai cách:
- Cách 1: Trong màn hình danh sách tin tức, Nhấp nút "Xóa" (nền màu đỏ) cuối mỗi tin tức. Trong ô Cảnh báo hiện ra sau đó, nhấn "Đồng ý" nếu thực sự muốn xóa hoặc "Bỏ qua" để hủy bỏ
- Cách 2: Để xóa nhiều tin tức cùng một lúc, bạn Nhấp vào ô vuông nhỏ màu trắng cuối mỗi tin tức, sau đó Nhấn "Xóa nhiều bản ghi" (Màu đỏ bên cạnh Thêm mới tin tức). Trong hộp thoại hiện ra sau đó, nhấn OK nếu thực sự muốn xóa hoặc Cancel để hủy bỏ.


Hướng dẫn bằng Video
 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.