Sửa, xóa thư viện ảnh

1. Sửa thư viện ảnh
Để sửa thư viện ảnh, bạn cần sửa thông tin và hình ảnh có trong thư viện ảnh.
- Sửa thông tin về thư viện ảnh: trên màn hình quản lý thư viện ảnh, bạn nhấn nút "Sửa"Màn hình sửa thư viện ảnh được mở ra:
 


Bạn chỉnh sửa các thông tin, nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để hủy bỏ
- Sửa hình ảnh trong thư viện ảnh:
Để sửa hình ảnh trong thư viện ảnh, bạn nhấn vào hình ảnh ở cột "Ảnh"Màn hình "Quản lý ảnh album " được mở ra:Ở đây, bạn có thể lựa chọn tải ảnh mới (Nhấn nút "Tải ảnh"), xóa từng ảnh hoặc xóa tất cả

2. Xóa thư viện ảnh
- Xóa từng thư viện ảnh: Chọn nút "Xóa" để xóa 1 thư viện ảnh
- Xóa nhiều thư viện ảnh: Tích vào ô ở cuối mỗi dòng, sau đó nhấn "Xóa nhiều bản ghi" để xóa cùng lúc nhiều thứ viện ảnh

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.