Sửa, xoá sản phẩm

Để vào được Quản lý sản phẩm bạn làm theo hai cách sau:
+ Ở vùng 1 (Trang chủ quản lý) bạn nhấp vào biểu tượng có chữ sản phẩm.
+ Ở vùng 2 (Trang chủ quản lý) bạn trỏ chuột vào “Sản phẩm” => “Quản lý sản phẩm”.
Màn hình danh sách sản phẩm sẽ hiển thị ra như hình dưới:


 
Trên màn hình này có các nút "Sửa"" Xoá"

1. Sửa sản phẩm


Để sửa sản phẩm, chọn nút "Sửa" sau đó chỉnh sửa các thông tin của sản phẩm, hoàn toàn tương tự như Thêm mới sản phẩm (http://dkweb.vn/bv/them-moi-san-pham-105) 

2. Xoá sản phẩm

Để xoá sản phẩm, có thể thực hiện theo hai cách sau:

- Cách 1: Chọn nút "Xoá" để xoá từng sản phẩm

- Cách 2: Tích vào ô vuông cuối mỗi dòng sản phẩm, sau đó chọn "Xoá nhiều bản ghi" để xoá cùng lúc nhiều sản phẩm

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.