Sửa, xóa quảng cáo

Để sửa hoặc xóa quảng cáo, bạn trỏ chuột vào ảnh quảng cáo, lúc đó ảnh sẽ hiện ra như hình dưới đây:1. Sửa quảng cáo
Để sửa quảng cáo, ở hình trên bạn chọn nút hình bút chì màu vàng, mở ra màn hình sửa quảng cáo:Ở màn hình này, bạn sửa thông tin của quảng cáo; nhấn "Lưu lại" để hoàn thành hoặc "Quay lại" để hủy.

2. Xóa quảng cáo
Bước 1 làm tương tự như sửa quảng cáo, sau khi trỏ vào hình ảnh, bạn chọn nút Dấu X để xóa quảng cáo

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.