Sửa, xóa file

Để sửa, xóa file download, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Sửa file download
Bước 1: Nhấn nút "Sửa" để mở ra màn hình sửa fileBước 2: Sửa các thông tin chi tiết của file

Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát

2. Xóa file download
- Xóa 1 file: Để xóa 1 file, bạn nhấn "Xóa"
- Xóa cùng lúc nhiều file: Tích vào ô chọn cuối mỗi dòng, sau đó nhấn "Xóa nhiều bản ghi" để xóa cùng lúc nhiều file

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.