Sắp xếp các danh mục ở một menu

Để sắp xếp các danh mục ở một menu, sau khi vào phần quản lý menu như hướng dẫn chung ở mục Quản lý menu, bạn điền số thứ tự của menu vào ô STT sau đó nhấn nút "Sắp xếp" để hoàn thành:


Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.