Quảng cáo trượt hai bên

Tùy với từng kiểu thiết kế website sẽ cho hiển thị quảng cáo trượt hai bên hay không? Nếu website của bạn cho phép hiển thị quảng cáo trượt hai bên, để cấu hình chức năng này hoặc thay đổi hình ảnh quảng cáo, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong mục "Cấu hình website", tại Tab "Cấu hình hiển thị" bạn chọn "Bật chức năng này" tại dòng "Quảng cáo hai bên"


Bước 2: Ở ô quảng cáo bên trái, nhấn để tải ảnh lên, điều chỉnh kích thước và gắn liên kết cho ảnh (nếu có). Làm tương tự với quảng cáo bên phải

Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.