Full toàn tập tut/tips Facebook 2017 (Phần 2)

Tiếp theo phần 1, chúng tôi xin đưa ra thêm các hướng dẫn và mẹo khác để bạn có thể sử dụng Facebook một cách “sành điệu” hơn nữa.     >> Full toàn tập tut/tips Facebook 2017 (Phần 3)
     >> Giải quyết 4 câu hỏi để tối ưu hóa trang đích cho doanh nghiệpDữ liệu

 • Yêu cầu dữ liệu của trẻ em – Lấy thông tin tài khoản cho một đứa trẻ trước khi tài khoản bị xóa.
 • Câu hỏi Chính sách Sử dụng Dữ liệu – Dành cho các câu hỏi hoặc làm rõ liên quan đến Chính sách Dữ liệu của Facebook (còn được gọi là Chính sách Bảo mật) hoặc thỏa thuận của Facebook với TRUSTe.
 • Yêu cầu Dữ liệu Cá nhân

Tử vong và khuyết tật

  • Yêu cầu Xóa Tài khoản
  • Yêu cầu Tổ chức Tưởng nhớ – Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu memorialization của tài khoản của người quá cố.
  • Yêu cầu Nội dung Từ Tài khoản của Người quá cố
  • Yêu cầu Đặc biệt cho Tài khoản của Người đã chết

E-mail

  • Không nhận được email Xác nhận
  • Địa chỉ Email Đã Sử dụng – Cho Facebook biết nếu có một tài khoản Facebook liên kết với địa chỉ email của bạn và bạn không sở hữu tài khoản đó.
  • Đã Đưa Địa chỉ Email – Dùng khi bạn không thể tạo tài khoản Facebook vì địa chỉ email của bạn đã được sử dụng.

Tên và Tên người dùng

  • Thay đổi tên cụ thể của ngôn ngữ
  • Tên tôi Không được Chấp nhận – Dùng khi bạn không thể đăng ký Facebook bằng tên thật của mình.
  • Xác minh tên của bạn

Phản hồi

 • Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Ảnh – Một cái gì đó bị hỏng hoặc phản hồi chung cho Ảnh.
 • Phản hồi Nhắm mục tiêu theo Trang Post
 • Báo cáo sự cố hoặc Cung cấp Phản hồi về Chuyển đổi tiền tệ của Facebook Địa phương
 • Phản hồi của bạn về Facebook
 • Phản hồi của bạn về Facebook cho Mọi Điện thoại
 • Phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết
 • Phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản xạ
 • Phản hồi của bạn về Trung tâm Trợ giúp

Instagram

 • Hình Instagram – Hình ảnh Xéo / Xung đột – Dùng khi bạn đang nhận được hình ảnh bị méo hoặc bị pixel
 • Instagram for Android – Hình ảnh Đen.
 • Báo cáo Ảnh hoặc Video cho Vi phạm Quyền Bảo mật của Bạn trên Instagram
 • Yêu cầu Instagram Đăng nhập Mỗi lần – Nếu Instagram đăng xuất bạn mỗi lần bạn thoát khỏi ứng dung.

Đăng nhập

 • Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi – Nếu bạn thấy thông báo lỗi này trong khi duyệt Facebook, bạn đã đến đúng nơi.
 • Ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập – Sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.
 • Báo cáo sự cố Đăng nhập: Khi bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc bằng mật khẩu của mình, bạn đã đến đúng nơi (Lựa chọn thứ 2)
 • Kiểm tra An ninh Ngăn chặn Đăng nhập – Khi bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình do kiểm tra an ninh.

Trang

 • Kiểm tra Trang Quản trị Bảo mật – Nếu bạn không thể hoàn thành kiểm tra bảo mật trực tuyến của Facebook, bạn có thể xác nhận rằng đây là tài khoản của bạn bằng cách gửi cho Facebook một bản sao ID của bạn.
 • Phản hồi Nhắm Mục tiêu Trang Đăng – Hãy để Facebook biết bạn nghĩ gì về Nhắm mục tiêu bài đăng trên Trang.
 • Ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.
 • Báo cáo sự cố với Trang chủ hoặc Nguồn cấp dữ liệu tin tức – Nếu bạn đang gặp sự cố với trang chủ hoặc nguồn tin tức, hãy sử dụng biểu mẫu này để nói với Facebook về vấn đề bạn đang gặp phải.
 • Yêu cầu Đánh giá Trang Cộng đồng đã Tạo – Nếu bạn cho rằng trang của bạn đã bị phân loại sai là Trang Cộng đồng, Facebook sẽ vui lòng xem lại quyết định. Xin lưu ý rằng Bản thân Trang không thay đổi. Nó vẫn còn trên Facebook và người hâm mộ vẫn có thể tương tác với nó như mọi khi.
 • Phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết – Hãy để Facebook biết những gì họ có thể làm để cải thiện trải nghiệm của bạn với Trang Thông tin chi tiết .
 • Phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản xạ – Báo cáo vấn đề với trang Quảng cáo hoặc cho thấy phản hồi.

Trên đây là phần tiếp theo của chuỗi bài Full toàn tập tut/tips Facebook 2017, mời các bạn đón đọc toàn bộ các hướng dẫn và mẹo còn lại trong phần cuối.

Bài viết liên quan :    . Quảng cáo Google Adwords khi sử dụng 4 công cụ kiểm tra 
                                     
. Quảng cáo Google Adwords – Yếu tố Ad Rank và sự ảnh 
                                     
. Quảng cáo Google Adwords: Kinh nghiệm nào cho doanh..

Nguồn: ATP Software

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.