Quản lý sản phẩm

Để vào được Quản lý sản phẩm bạn làm theo hai cách sau:
+ Ở vùng 1 (Trang chủ quản lý) bạn nhấp vào biểu tượng có chữ sản phẩm.
+ Ở vùng 2 (Trang chủ quản lý) bạn trỏ chuột vào “Sản phẩm” => “Quản lý sản phẩm”.
Màn hình danh sách sản phẩm sẽ hiển thị ra như hình dưới:Ở màn hình danh sách sản phẩm, bạn có thể thấy việc bố trí hiển thị giống với những phần quản lý trước đó, các thao tác thêm xóa sửa cũng giống như những phần quản lý trước đó. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu và hướng dẫn Chức năng thêm mới, chức năng thêm mới ảnh vào sản phẩm, xuất ra excel.
 

1. Thêm mới sản phẩm

Ở màn hình danh sách sản phẩm bạn nhấp vào nút “Thêm mới” để tới màn hình thêm mới sản phẩm.
 

Màn hình thêm mới sản phẩm sẽ có 8 tabs, chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện từng tabs để bạn có thể biết và thêm mới được một sản phẩm đầy đủ thông tin nhất.

1.1 Tabs thông tin chung

Ở tabs này, bạn sẽ phải điền những trường sau:

- Tên sản phẩm: bắt buộc phải nhập tên sản phẩm.

- Mã sản phẩm: có thể nhập hoặc không.

- Mô tả: có thể nhập hoặc không.

- Danh mục sản phẩm: bắt buộc phải chọn để xác định sản phẩm bạn thêm thuộc danh mục nào.

- Chi tiết sản phẩm: Có thể nhập hoặc không. Khuyến nghị : bạn lên nhập phần chi tiết sản phẩm để mô tả kỹ càng về sản phẩm mà bạn muốn bán.

- Kích hoạt: hiển thị hoặc không hiện thị sản phẩm bạn thêm mới ra website (Mặc định là hiển thị).

- Giá bán: bạn có thể nhập hoặc không nhập (mặc định là 0). (Chỉ được nhập số).

- Giá khuyến mãi: bạn có thể nhập hoặc không nhập (mặc định là 0). Nhập giá khuyến mãi phải nhỏ hơn giá bán (Chỉ được nhập số).


 

1.2. Tabs ảnh sản phẩm

Ở tabs này bạn chỉ việc nhấp vào nút “Tải ảnh sản phẩm” để tiến hành tải ảnh cho sản phẩm bạn muốn thêm. Ở danh sách ảnh bạn vừa up lên, bạn có thể chọn ảnh nào làm ảnh đại điện cho sản phẩm, hoặc xóa đi. 

1.8. Tabs dành cho seo

Phần seo này như những phần quản lý khác, bạn có thể nhập những từ khóa để sản phẩm trên website của bạn được google tìm thấy dễ dàng hơn.
 

2. Thêm mới ảnh vào 1 sản phẩm

Ngoài việc thêm ảnh ở phần thêm mới sản phẩm, bạn cũng có thể quản lý ảnh của 1 sản phẩm ở màn hình danh sách sản phẩm:Ở mỗi dòng sản phẩm bạn nhấp vào ảnh trên dòng sản phẩm bạn muốn quản lý, màn hình quản lý ảnh sẽ hiện thị ra như sau:
 

Về cơ bản thao tác sẽ giống hệt như phần đính ảnh ở phần quản lý thư viện ảnh đã được giới thiệu ở phần trước, ở đây bạn có thể thêm mới ảnh cho sản phẩm, xóa ảnh, hoặc cấu hình ảnh nào là anh đại điện cho sản phẩm.

3. Xuất danh sách sản phẩm ra excel

Bạn nhấp vào nút “Xuất ra exel” ở màn hình danh sách sản phẩm để hệ thống sẽ xuất danh sách sản phẩm ra 1 file exel cho bạn.

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.