Quản lý nhóm khách hàng

Bạn có thể phân nhóm khách hàng đăng ký tài khoản để thuận tiện cho những chính sách bán hàng của mình, thì phần quản trị này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Ở vùng 2 bạn trỏ chuột vào “Khách hàng” = > “Nhóm khách hàng”. Màn hình danh sách nhóm khách hàng sẽ hiển thị ra.Ở cột mặc định, nếu nhóm khách hàng nào có ký học màu xanh “V” thì nhóm khách hàng đó sẽ là nhóm khách hàng mặc định khi khách hàng đăng ký thành viên.
Các thao tác tương tự các mục khác:
- Thêm mới: Nhấn vào nút "Thêm mới" để thêm 1 nhóm khách hàng mới
- Sửa: Nhấn nút "Sửa" để thay đổi thông tin chi tiết về một nhóm khách hàng
- Xóa 1 nhóm khách hàng: Nhấn nút "Xóa" bên cạnh nút "Sửa" để xóa 1 nhóm khách hàng
- Xóa cùng lúc nhiều nhóm khách hàng: Tích vào ô chọn ở cuối mỗi nhóm khách hàng và nhấn "Xóa nhiều bản ghi" để xóa cùng lúc nhiều nhóm khách hàng.

 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.