Quản lý menu

Một menu sẽ chưa nhiều danh mục, menu ở đây được định nghĩa bởi kỹ thuật, tùy vào từng website có thiết kế khác nhau thì tên menu va số lượng menu cũng sẽ khác nhau. Để vào quản lý menu, ở vùng 2 (màn hình trang chủ quản lý) bạn trỏ chuột vào tab Nội dung => "Quản lý menu"


 Màn hình quản lý menu sẽ hiển thị:Ở hình trên chỉ ra rằng cột trái chứa các menu của website (Ở hình có 3 menu). Menu được bôi đậm hơn (Menu trên) là menu đang được chọn để quản lý. Cột bên phải là danh sách danh mục của menu đang được chọn (Hiện tại là menu trên). Ở danh sách này bạn có thể xóa danh mục khỏi menu, sắp xếp thứ tự hiển thị danh mục hiển thị trên menu đang chọn. Danh sách menu được hiển thị phân cấp như quản lý danh mục.

Để thêm mới danh mục vào menu đang được chọn bạn nhấn vào nút “Thêm nhiều menu” màu xanh. Màn hình popup thêm danh mục sẽ hiện ra như hình sau: 

Những danh mục đã được tick chọn là danh mục đã năm trong menu hiện tại được họn rồi, những danh mục chưa tick là những danh mục chưa thuộc menu đang được chọn. bạn có thể thay đổi bằng việc tick chọn hoặc tick bỏ danh mục rồi nhấp xác nhận đề hoàn thành.

Bạn cũng có thể thêm mới từng 1 danh mục 1 vào menu đang được chọn bằng cách tìm kiếm 1 danh mục rồi nhấn “Thêm danh mục”:
 

Để quản lý menu khác bạn nhấn vào 1 menu mà bạn muốn quản lý ở bên cột trái để bắt đầu quản trị.
 

 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.