Quản lý khách hàng liên hệ

Đây là phần chứa tất cả những khách hàng để lại lời nhắn từ trang liên hệ ngoài website. ở đây bạn sẽ xem xét được những ai đã có ý kiến phản hồi về website để bạn có thể liên lạc và trả lời lại.

Để vào mục này, ở màn hình trang chủ quản lý, bạn trỏ chuột vào "Khách hàng" chọn "Quản lý khách hàng liên hệ"Ở đây bạn có thể thực hiện các thao tác:
- Xem chi tiết: Nhấn vào nút "Xem chi tiết" để xem thông tin, lời nhắn chi tiết của khách hàng
- Xóa 1 khách hàng: Nhấn "Xóa" ở bên cạnh nút "Xem chi tiết" để xóa từng khách hàng
- Xóa nhiều khách hàng cùng lúc: Tích vào ô chọn ở cuối mỗi dòng và nhấn "Xóa nhiều bản ghi" để xóa cùng lúc nhiều khách hàng liên hệ.

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.