Giao diện trang chủ quản trị

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản được cung cấp bởi DKSOFT, giao diện trang chủ trang quản trị như sau:


1. Vùng 1: Là vùng liên kết nhanh tới các module quản trị sẵn có trong hệ thống.

2. Vùng 2: Là vùng thực hiện liên kết tới tất cả các module có sẵn trong hệ thống. Vùng này thực sự phát huy tác dụng khi bạn đang thực thi quản trị ở module nào đó (lúc đó sẽ không có vùng 1).

3. Vùng 3: Là vùng thao tác dành cho người quản trị hiện tại như: xem thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, xem website, cấu hình, thoát khỏi quản trị.

4. Vùng 4: Là vùng thông kê các sử dụng các dịch vụ tại DKSOFT: Tên miền, Hosting, Bảo mật SSl...

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.