Hướng dẫn chèn ảnh

Để chèn ảnh vào bài viết, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Trong màn hình soạn thảo văn bản, nhấn để mở ra màn hình chọn ảnh:


Bước 2: Nhấn "Duyệt máy chủ", màn hình sau được mở raBước 3: Chọn ảnh và cấu hình các thông số của ảnh
- Nếu ảnh đã từng được tải lên, bạn tìm đến thư mục chứa ảnh, click đúp để chọn ảnh.
- Nếu muốn tải ảnh từ máy tính, chọn thư mục bạn muốn chứa ảnh (Nếu chưa có, bạn nhấn chuột phải vào thư mục gốc và chọn "Tạo thư mục con") và chọn "Tải lên" để tải ảnh. Sau khi ảnh đã tải, bạn click đúp vào ảnh để chọn và điều chỉnh thông số của ảnh.
- Cấu hình các thông số của ảnh: Sau khi đã chọn ảnh, bạn có thể điều chỉnh các thông số của ảnh như sau:
     +Tab "Thông tin của ảnh": ở tab này, bạn có thể điều chỉnh kích thước của ảnh;chú thích ảnh; vị trí hiển thị (Nếu không thiết lập mặc định là ở giữa)     + Tab "Liên kết": Ở tab này bạn có thể cấu hình vị trí hiển thị của ảnh (Không thiết lập mặc định hiển thị ở giữa); Liên kết trỏ đến khi click vào ảnh


     +Tab "Tải lên": Dùng trong trường hợp bạn muốn đổi hình khác mà không muốn quay về làm lại từ đầu, bạn lặp lại thao tác tải ảnh tại Tab này để thay thế ảnh

Bước 4: Nhấn "Đồng ý" để chèn ảnh hoặc "Bỏ qua" để hủy bỏ

Bước 5: Nhấn "Lưu lại" để hoàn tất hoặc "Quay lại" để thoát


Hướng dẫn bằng Video


 

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.