Đóng website

Ở những trương hợp khẩn cấp, khi website bạn đang nâng cấp hay một vấn đề gì đó bạn có thể tự đóng website lại và cấu hình dòng thông báo để khách truy cập website có thể biết là website đang trọng tình trạng gì. (Ví dụ hiện thị thông báo: "Website chúng tôi đạng nâng cấp, tạm thời không hoạt động, website sẽ hoạt động trong thời gian sớm nhất !").

Để cấu hình chức năng này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở mục Cấu hình website, chọn Tab Cấu hình hiển thị, bình thường chức năng đóng website không được bật, nếu muốn bật chức năng này, bạn nhấp vào "Bật chức năng này"Bước 2: Sau khi bật chức năng này, sẽ mở ra một dòng mới để bạn nhập thông báo.Bước 3: Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.