Cập nhật banner - logo

Bước 1: Chọn mục Cấu hình website

Bước 2: Trong Tab Thông tin chung ở dòng "Logo" chọn "Logo"


Bước 3: Click đúp để chọn ảnh (Nếu ảnh chưa được tải lên, chọn mục "Trình upload ảnh, file, flash" để xem hướng dẫn chi tiết)Bước 4: Nhấn "Lưu lại" để hoàn thành chỉnh sửa

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.