Cách thêm nhiều ảnh vào một thư viện ảnh

Để thêm được nhiều ảnh vào một thư viện ảnh, sau khi đã tạo được một thư viện ảnh như hướng dẫn ở mục "Thêm mới thư viện ảnh", bạn làm tương tự khi sửa thư viện ảnh, đó là nhấn vào ảnh ở cột "Ảnh":


Màn hình quản lý ảnh trong thư viện được mở ra:Ở đây, để thêm ảnh, bạn nhấn "Tải ảnh" sau đó chọn ảnh hoặc tải ảnh lên từ máy tính.

Hướng dẫn bằng Video

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.