Cách đăng tin

Để thêm mới tin tức, bạn làm theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Nhấn ô "Thêm mới" màu xanh trên màn hình danh sách tin tức để mở trang thêm mới tin tức

 


Bước 2: Nhập các nội dung của tin tức; ở màn hình thêm mới sẽ có 2 tabs đó là “Thông tin chung” và “SEO”.
- Tabs “Thông tin chung": Bạn phải nhập tiêu đề, ảnh đại diện, chọn danh mục, viết chi tiết tin,...
Với mục Ảnh đại diện, xem hướng dẫn chi tiết upload ảnh tại mục "Trình upload ảnh, file, flash"
- Tabs "SEO"
+ Meta Title: Tiêu đề SEO
+ Meta Keywords: Liên quan đến từ khóa SEO
+ Meta Description: Mô tả SEO

Bước 3: Nhấp “Lưu lại” để thêm mới tin và quay về trang danh sách tin tức hoặc nhấp “Quay lại” để không thêm mới tin và quay về trang danh sách tin tức.

C
ác bạn có thể xem hướng dẫn qua video:

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.